Douglas Dakota C-47 - Lincoln In Photo
BBMF Dakota ZA947